wool underwear TÜRKİYE CANIM FEDA

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
on 26 Mayıs 2009 Salı

AŞI TEKNİKLERİ (AŞILAMA)Çekirdekten yetişmiş ve meyve özellikleri iyi olmayan badem ağaçları çevirme aşıları yoluyla kaliteli meyve yapan verimli ağaçlara dönüştürülebilir. Başarılı bir şekilde yeni çeşitlere çevrilen ağaçlar 3. yıldan itibaren meyveye yatar.
Çevirme aşıları için özellikleri bilinen çeşitlerden aşı kalemleri temin edilmelidir. KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yürütülen badem çeşit denemelerinde Ferragnes, Ferraduel ve Cristomorto çeşitlerinin hem çok verimli olduğu hem de kaliteli meyveler yaptığı belirlenmiştir. Bu çeşitlerin ortak özelliği geç çiçeklenmeleri ve birbirlerini karşılıklı olarak tozlamalarıdır. Ticari bir verim almak için badem çeşitlerinin bahçe içinde aynı oranda (tercihen birer sıra olacak şekilde) aşılanması ve ağaçlar meyveye yatınca bahçede arı kovanları bulundurulması gerekir.

Çevirme aşısı yapma tekniği
Çevirme aşıları genel olarak erken ilkbahar döneminde en iyi sonucu vermektedir. Bu dönemde çevirme aşısı yapabilmek için aşı kalemleri ağaçlar uyanmadan önce alınmalı ve aşı zamanına kadar nemini yitirmeden soğukta (4 o C'de - ya da buzdolabının sebzeliğinde) plastik poşet içinde saklanmalıdır. Zira, erken ilkbaharda aşı yapılırken aşı kalemleri "uyanmamış" olmalı, buna karşın aşılanacak ağaçlar ise "uyanmaya başlamış" (su yürümüş) olmalıdır.

Çevirme aşısı olarak kalem ya da göz aşıları uygulanabilir. Çapı 5 cm'e kadar olan dallarda ya da gövdelerde yonga (Şekil 1) veya çift kapaklı (Şekil 2) göz aşıları yapılabilirken, daha kalın dal ve gövdelerde kalem aşıları (yarma aşı, Şekil 3) uygulanmalıdır.

Çevirme aşısına başlamadan önce, ağaçlar henüz durgun dönemdeyken tek tek incelenip aşı yapılacak yerler işaretlenmeli ve buralara hangi aşı yöntemi uygulanacağına karar verilmelidir. Daha sonra, dallarda aşıya hazırlık için kısaltma budamaları yapılmalıdır. Gerekiyorsa, taç içinde dal seyreltmesi yapılarak aşıdan sonra yeni çeşidin sürgünlerinin kolayca büyümesi sağlanmalıdır. Çok büyük ağaçlarda tüm dalları bir yılda aşılamak yerine, dalların yarısı bir yıl, kalan yarısı da izleyen yıl aşılanmalıdır. Buna karşılık, genç ya da nispeten küçük ağaçlarda ana gövde ya da seçilecek 4-6 adet dal kalınlıklarına göre kalem ya da göz aşılarından biriyle kolaylıkla aşılanabilir (Şekil 4). Kalem aşılarında tek bir aşı sürgününün geliştirilmesine dikkat edilmelidir.

Aşıdan sonraki bakım işleri
Çevirme aşılarının başarısı büyük ölçüde aşıdan sonraki bakım işlerine bağlıdır. Aşı sürgünlerinin ilkbahar ve yaz boyunca kuvvetli bir şekilde gelişmesini sağlamak için bahçe sık sık gezilerek, aşı sürgünlerin altında kalan yaşlı odundan büyüyen filizler kesilerek temizlenmeli ve gerekiyorsa, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlamalar yapılmalıdır. Bu bakım işlemlerine 2. ve 3. yılda da devam edilerek aşı sürgünlerinin hızlı bir şekilde ağacın yeni tacını oluşturması sağlanmalıdır. Böylece, çevirme aşısı yapılmış olan ağaçlar 3. yıldan itibaren yeni çeşitten meyve vermeye başlar.

Ağaç Aşılama yöntemi

agac asilama,agac nasil asilanir,meyve agaci asilamasi,asimacilik,asilama


AŞILAMA
Aşılama Nedir?
Aşılama, iki bitki parçasını bir bitkiymiş gibi kaynaşacak ve büyümelerine devam
edecek şekilde birleştirme tekniğidir.
Aşılama, bitkilerde uygulanan tohumsuz bir üretme şeklidir. Çoğaltılması
istenilen çeşitten, bir gözün veya aşı kalemi adı verilen bir dal parçasının
anaç adı verilen diğer bir bitki üzerine yerleştirilip tutturulmasıdır.
Meyve çeşitleri, genel olarak, tohumla üretildiklerinde çeşit karakterini
kaybederek, yabanileşmeye doğru yönelmektedirler. Onun için, aşı usulü ile
üretmek mecburiyetinde kalınmaktadır. Üretilmesi istenilen, kaliteli, bol
verimli ve hastalıklara dayanıklı meyve çeşitlerini, aşılamak yoluyla çoğaltmak
imkanı sağlanmaktadır.

ANAÇLAR

Tohumdan elde edilenlere “Generatif anaçlar”
(çöğür ya da yoz); çelik daldırma, kök sürgünleri vb.
bitki parçalarından oluşanlara ise “Vegetatif anaçlar
(klon anaçlar)” denilmekledir.
Genelde tohum, tozlanma ve döllenme sonucu
oluşur ve kalıtsal yapıları homojen değil, heterojen
niteliktedir. Bunlar çimlendikleri zaman yozları ya da
çöğürleri oluştururlar. Kültür çeşitlerinin tohumlarından
oluşan yeni bitkilere yoz; yabanilerin tohumlarından
oluşanlara ise çöğür denilmektedir.

ANAÇLARIN ÖZELLİKLERİ

Kuvevvetli gelişirler.
Üzerine aşılı çeşidi geç meyveye yatırır
Ağaçlar uzun ömürlü olur.
Bol ürün alınır ama standart yoktur.
Genel Anaçların Özellikleri (Dezavantajları)
Kuvvetli veya çok kuvvetli gelişirler.
Üzerine aşılı çeşidi geç meyveye yatırır.
Ağaçlar uzun ömürlü olur.
Bol ürün alınır ama standart yoktur.

Çöğür anaçlar tohumdan elde edildiği için kalıtsal yapısı heterozigottur.
Alındığı çeşidin bir çok üstün özelliği, tohumlarda kaybolur,çoğunlukla bir
yozlaşma meydana gelir.
Heterozigot yapıdan dolayı standart ağaçlar oluşmaz ve aşılanan çeşitten
birörnek meyve
alınamaz. Ağaçların soğuğa-sıcağa, hastalıkzararlılara dayanımı farklı, habitüsü
farklı olur.
Kültürel işlemler zorlaşır, üretim maliyeti artar.

Kuvvetli kök oluşturduklarından topraktan su ve besin maddesi alımları
yüksektir.
Toprağa tutunumu kuvvetlidir.
Stres koşullarına dayanımı daha iyidir.
Tohumdan elde edildiği için virüs hastalıklarını taşımazlar.

Vegetatif (Klon) Anaçların Özellikleri
( Avantaj-Dezavantajları )

Dikimin 2. ve 3. yılından itibaren, üzerine aşılanan çeşit meyveye yatar,
yatırım masraflarının geriyedönüşümü için gerekli süre kısalır (Gençlik
kısırlığı kısa sürer).
Homojen (birörnek, yeknesak) ağaçlar oluşacağından ve de bodur anaçlarla da
bodurluk sağlanacağından işçilik masrafları düşer (budama, sulama, hastalık ve
zararlılarla mücadele, hasat gibi işler daha kolaydır ),üretim maliyeti azalır.
Üretilen ürünün kalitesi ve standardı yüksektir.
Klon anaçlara aşılı fidanlarla daha homojen bahçeler kurulur.
Her yıl ve düzenli meyve elde edilir. Birim alana düşen ağaç sayısı fazla, birim
alandan alınan verim yüksek ve kalitelidir.
Ancak;
Ağaçların ekonomik ömürleri kısadır ( 15-25 yıl )
Anaç-kalem arasındaki uyuşmazlık durumu ve anaçların hastalık taşıma riski
(özellikle virüsler) yönünden dikkatli olmak gerekir.
Bahçenin tesis masrafı yüksektir. Birim alana daha fazla fidan gerekecektir,
bodur
anaçlarla bahçe tesis ediliyorsa destek sistemi isteyecektir, damla sulama
tesisat masrafı vb. Olacaktır.

Neden Aşılama Yaparız?

·Tür ve çeşidin ismine doğru fidan üretimi,
·Başka ve kolay metodlarla çoğaltılamayan çeşitlerin ortadan kalkmasına engel
olmak,
·Büyük ağaçların çeşitlerini değiştirmek,
·Islah çalışmalarında belirli özellikleri için seçilen çöğürlerin büyümelerini
çabuklaştırmak,
·Ağaçların zarar gören kısımlarının tamiri,
·Virüs hastalıklarının incelenmesi için aşı yapılır.
·Bazı anaçların özelliklerinden (Bodur anaçlar gibi) yararlanmak için ancak
üzerine iyi bir çeşit aşılayarak yararlanabiliriz
·
Kaç Çeşit Aşı Vardır?
1 . Göz aşıları,
2. Kalem aşıları.

Göz Aşısı Nedir?
Altında odun dokusu bulunan veya bulunmayan küçük bir kabuk parçası ile bunun
üzerindeki tek bir göz ile yapılan aşılara göz aşısı denir. Sadece yongalı göz
aşısı metodunda,kabuk parçasının altında odun dokusu bulunur.
Meyve ağaçlarının çoğaltılmasında, kalem aşılarına nisbetle daha çok
uygulanmaktadır. Göz aşıları, küçük fidanlarda kullanılmaktadır. Yapıldıkları
zamana göre biri sürgün (yaprak aşısı), diğeri de durgun aşı olmak üzere ikiye
ayrılır:
Sürgün göz aşısında, göz anaca takıldığı yıl uyanır ve aynı yıl sürgün verir.
Aşıya, yerine göre, Mayıs sonu veya Haziranın ilk haftalarında başlanır ve
Temmuza kadar devam edilir. Aşı sürgünlerinin, kışın şiddetli soğuklardan zarar
görmeleri tehlikesi vardır. Onun için, sürgün göz aşısı, kışları ılık geçen
yerlerde yapılır.
Durgun göz aşılarında; anaç üzerine takılan göz, aynı yıl tutar, fakat kışa
girildiğinden uyanmayıp, ertesi ilkbaharda sürer. Daha çok, kışları soğuk geçen
yerlerde uygulanır. Durgun göz aşısı, yaz sonlarında (Ağustos-Eylül) yapılır.

Göz aşısının yapılışı:
Toprak seviyesinden 15 santim yükseklikten itibaren, aşı çakısının ucu ile
anacın kabuğu (T) şeklinde kesilir. Kesik kısmın iki kenarındaki kabuk, aşı
çakısının tırnağı ile yerinden kaldırılır. Bundan sonra üzerinde aşı gözlerinin
bulunduğu kalem ele alınır. Bir gözün üst ve altında bir parmak kadar bir kısım
bırakıldıktan sonra, gözün altı hafif odunlu olarak kesilir. Anacın tepesinin
daha yüksek tarafında iki anacın kesilen kısmına yukarıdan aşağıya doğru
sürülerek yerleştirilip, rafya ile sarılır. Göz aşılarının tutup tutmadıkları,
aşıdan 15-20 gün sonra belli olur.

Göz Aşısı Ne Zaman Yapılır?
Bitkinin kabuk verme zamanı kullanılacak göz aşısı metodunu tayin eder.
Zamanlara göre göz aşısı;
a) Sonbahar göz aşısı (durgun göz aşısı),
b) İlkbahar göz aşısı (erken sürgün göz aşısı), c) Haziran (geç sürgün) aşısı.
Göz Aşısı Metotları Nelerdir?
T Aşısı (Kalkan Aşısı):
6 mm-2,5 cm çapındaki anaçlara büyüme devresinde uygulanır. Topraktan 5-25 cm
yükseklikte yapılır. Anaç T şeklinde kesilir. Göz kalkan şeklinde odunlu veya
odunsuz olarak kesilir. Anaçta açılan T içerisine yerleştirilir. Hava almayacak
şekilde bağlanır. Macunlanmaya gerek yoktur. Aşı bağı 15 gün sonra kesilir.
Ters T Aşısı:
Yağmurlu bölgelerde yağmur sularının açılan T içerisine girmemesi ve enfeksiyon
meydana gelmemesi için ters T aşısı yapılır.
Yama Göz Aşısı:
Dikdörtgen şeklinde bir kabuk parçasının anaçtan kesilip çıkarılması ve bunun
yerine üzerinde bir göz bulunan ve çoğaltılacak çeşitten alınan aynı büyüklük ve
şekildeki bir kabuk parçasının anaç üzerine yerleştirilmesidir. Genellikle T göz
aşısının başarısız olduğu tür ve çeşitlerde uygulanır. Bu aşıda başarılı olmak
için gece ve gündüz ısı farkının az olduğu dönemler seçilmelidir. Aşı çabuk
yapılıp, çabuk bağlanmalıdır.

Flüt Göz Aşısı: Bu aşı esas olarak yama göz aşısına benzer. Ondan farkı anaçtan
çıkarılan kabuk parçasının gövdeyi hemen tamamen kuşatacak şekilde büyük
alınmasıdır.
Yongalı Göz Aşısı: Bu aşı metodu ilkbaharda büyüme başlamadan önce veya yaz
aylarında su noksanlığı veya başka bir sebeple büyümenin durduğu hallerde
kabuğun odundan kolayca ayrılamadığı zamanlarda yapılır. En önemli nokta anaçta
açılan T ye yongalı gözün çok iyi yerleştirilmesi ve çok iyi bağlanmasıdır.
Kalem Aşısı Nedir?
Taze kesilmiş anaçla taze kesilmiş kalemin kombiyum bölgelerinin üstüne gelecek
şekilde sıkıca temas ettirilerek anaç ile kalem arasında bir bağlantı kurulması
ile yeni bir bitki meydana gelir. Bu tür aşılara kalem aşısı adı verilir. Kalem
aşıları ilkbaharda yapılır.
Kalem Aşısı Metodları
1.Dilcikli aşı (Ingiliz aşısı)

2.Gaga aşısı

3.Çoban aşısı

4.Yarma aşı

5.Köprü aşı

6.Kenar aşı

7.Kakma aşı

8.Kemer aşısı

Kalem aşıları

Göz aşısı yapılamayacak kadar kartlaşmış olan meyve ağaçlarına kalem aşıları
yapılır. Kalem aşılarında, üzerinde 2-3-4 göz bulunan bir dal parçası (kalem)
kullanılır. Kalem aşılarının yapılış şekillerine göre çok çeşitleri vardır.
Pratikte en çok kullanılanları; kakma aşı, çoban aşısı, yarma aşı ve İngiliz
aşısıdır.

Dilcikli Aşı:
6 mm ile 1.2 cm çapında küçük anaçların aşılanmasında kullanılır. Bu aşının
yapılabilmesi için anacın ve kalemin aynı kalınlıkta olması gerekmektedir. Bu
aşıda kalemde ve anaçta aksi yönlerde olmak üzere 2.5-6 cm uzunluğunda pürüzsüz
bir kesim yapılır. Bu kesitin üzerinden birer dilcik kesilir ve bundan sonra
anaç kalemin dilleri birbirinin içine sokulur, macunlanır, sarılır ve bağlanır.
Kenar Aşı (Yan Aşı): Birçok çeşidi vardır. Esası kalemin kendinden kalınanacın
yan kısmına yerleştirilmesidir.

Kakma aşı
Fidanlarda, gözden yapılmış, göz aşılarının tutmayanlarına ilkbaharda kakma aşı
yapılır. Kakma aşı en çok baş parmak kalınlığındaki anaçlara uygulanmaktadır.
Aşılanacak anacın tepesi, toprak seviyesinden itibaren bir karış yükseklikten
hafif meyilli olarak kesilir. Anacın tepesinin daha yüksek tarafında iki bıçak
kesimi ile (V) şeklinde bir oluk açılır. Aşı kaleminin ucu anacın oluğuna uyacak
şekilde yontulur, hazırlanan kalem, anacın oluğu içerisine, anaçla kalem
kabukları birbirine denk gelecek şekilde yerleştirilir; rafya ile iyice bağlanır
ve yara yerleri aşı macunu ile hava almayacak şekilde sıvanır.
Çoban aşısı
Çoban aşısı, kalınlaşmış anaçlara tatbik edilir. Anaç düzgün olarak kesilir ve
üzeri perdahlanır. Kalemler 10-15 santim boyunda 2-3 gözlü olurlar. Kalemin en
altındaki gözün karşı tarafından, bir taraflı olarak yontulur ve üzerinde
oturmayı kolaylaştırmak için, kertik yapılır. Hazırlanmış kalem, evvelce kuru
kalemle anacın kabuğu içerisinde açılmış olan yuvasına yerleştirilir. Anaçla
kalem iyice bağlanır ve bütün yara yerleri aşı macunuyla sıvanır.

Yarma aşı


Gövdesi bilek kalınlığında olan ve bu şekilde diğer aşılar uygulanamayan yumuşak
çekirdekli meyve türlerinde yapılmaktadır. Anacın tepesi kesilir ve üzeri
perdahlanır. Anacın tepesine yarma aşı usturası dikey bir şekilde konarak
üzerine tahta tokmakla yavaş yavaş vurularak, anacın tepesi yarılır. Üzerinde
2-4 göz bulunan kalem de alttaki gözün iki yanından başlanarak düzgün bir
şekilde yontulur. Kalem takılırken, anacın ve kalemin kabuklarının birbirine
denk gelmesine dikkat edilir. Aşı yeri bağlanır ve yaralı kısımlar aşı macunu
ile sıvanır.
İngiliz kalem aşısı
Kış aylarında cemakanda yapılan bir aşıdır. Anaç ile aşı kaleminin aynı
kalınlıkta olmasına dikkat edilir. Anacın tepesi vurulur ve aşı bıçağı ile
anacın tepesinden itibaren 3-4 santimlik bir kısmı, bir taraflı olmak üzere
dikine kesilir. Üzerinde 4-5 gözü bulunan ve anaçla aynı kalınlıktaki kalemin
alt ucu, anaçtaki gibi kesilir ve kalemin kesik kısmı anacın kesik kısmı üzerine
oturtulur. Rafya ile bağlanır ve macunla sıvanır.

Ağaç Aşılama Ve Üretimi
Aşı ile Üretim
Bitkilerin sus bitkilerinin ve bilhassa meyve ağaçlarının üretilmesinde kadim
tarihten beri uygulanan bir metodtur. Doğada ormanlarda dalların birbirine
sürtünmeleri sonucu kendiliğinden oluşan bir çeşit aşılanmanın ilk insanlar
tarafından görülerek meyve ağaçlarının iyileştirilmesinde kullanılmaya başladığı
düşünülmektedir. İyi nitelikli bir ağacın tohumu ya da bir meyvenin çekirdeği
ekilse sonuçta o bitkinin özelliklerini taşımayan değişik bir bitki elde edilir.
Bunun sebebi bunların çoğunun hibritlerinden melezlerinden elde edilmiş
olmasındandır.
Bu sebepten çekirdekle yapılmak istenen üretimde nitelikleri değişerek
asıllarına (anacına) çeken başka çeşitler ortaya çıkacaktır. İşte bu sebepten
aşılama veya çelikleme metodları ortaya çıkmıştır. Çelikle ve aşılama ile
yapılan üretimlerde o bitkinin özellikleri bozulmadan devam eder.
Aşı ile üretim en emin ve çabuk sonuç alınan bir tekniktir. Aşı için bir ANAÇ ve
bir de DAMIZLIK AĞAÇ veya fidan gerekir. Özerine aşı yapılacak ağaç veya fidana
ANAÇ; kendisinden ası kalemi almana ise DAMIZLIK AĞAÇ denir.
Aşının ya da aşılama tekniğinin bir çok türü var ise de bunları iki ana grupta
toplamak mümkündür
1- Göz Aşısı veya Yaprak Aşısı
2- Kalem Aşıları
Göz Aşısı veya Yaprak Aşıları:

Adi Göz Aşısı (Yaprak aşısı. Boru Aşısı ve Kabuk Aşısı'dır.
En çok kullanılanı Adi Göz Aşısı veya Yaprak Aşısıdır. Bu aşı ilkbahar sonu-yaz
başlangıcında ve bir de sonbahar da olmak üzere iki mevsimde yapılır.
Bunlardan Mayıs-Haziran aylarında yapılan göz aşısına "Sürgün Göz Aşısı" ve
Eylül-Ekim aylarında yapılanına da "Durgun Göz Aşısı" denir.
Sürgün göz aşısı kışa kadar büyüme yaparken Durgun Göz Aşısı latent devresine
girip kışı öyle geçirir ve ancak ilkbahar da sürmeye başlar. Bu suretle daha
kuvvetli büyür. Yaz dönemi kısa süren bölgelerde don rizikosu sebebiyle Durgun
Göz Aşısı yapmak isabetli olur.
Göz aşısı için Damızlık ağacın yıllık sürgünlerinin olgunlaşmış olanları
seçilir. Kesilen bu parçanın yapraklan saplarının yarısı kalacak şekilde
koparılır. Göz'ü çıkarmak için sürgün elde ters tutulur. Aşı çakısı ile göz
hafifçe kesilir. Kendisine aşı yapılacak olan Anacın yumuşak kabuklu bir yerinde
çakı ile (T) harfi seklinde bir çizgi yapılarak kabuk çakının ucu ile hafifçe
kaldırılır (açılır) ve açılan bu yarığa evvelce hazırlanmış Göz yerleştirilir.
Gözün dışarda kalan kısmı kesilerek atılır. Rafya ile sıkıca bağlanır. 15 gün
sonra rafya çözülür veya kesilip atılır. Rafya yerine ince soyulmuş dut veya
söğüt dalları da bağ olarak kullanılabilir.

Boru aşısı Ceviz kestane sakız gibi ağaçlara uygulanır. Boru aşısı için Damızlık
kaleminden üzerinde bir göz bulunan bir kabuk parçası boru şeklinde çıkarılır.
Anac'ın tepesi kesilerek uygulanacak kısmın kabuğu soyulur boru şeklindeki kabuk
buraya geçilir. Gene rafya ile bağlanır.
Kalem aşıları Bahçe ve Süs Bitkileri ile meyve ağaçlan için uygulanır. Yüksek
boylu süs bitkilerine PENDULA (Sarkık) formlu taksonlann aşılanması bu metodla
yapılır. Morus'a Morus pendula Betula'ya Betula ' alba Pendula Fagus silvatica
Pendula Fagus'a Fagus silvatica Pendula gibi... Özerinde birkaç tane tomurcuk
(göz) bulunan gövdeye Kalem denilir.
Kalem aşılarının çeşitleri :
Bindirme ve kopulasyon. Yanaştırma Yarma Kabuk aşısı
Bindirme veya kopulasyon Aşısı : Aşılanacak olan Anac'ın çapı kadar kalınlıkta
seçilen damızlık kalemi birbirine yapışacak şekilde ve eğik olarak kesilirler Bu
kesilen yüzeyler birbiri ile iyice çakışacak şekilde birleştirilerek sıkıca
bağlanır. Bu tarz aşılanmanın mevsimi Mart-Nisan aylarıdır.

Castanea Clematis Coraus Cratae-gus Malus Pirus SyringaUlmus Weigelia
cinslerinin türleri ve alt türlerine uygulanır.
Yanaştırma Aşısı : Tohumdan üretilmesi halinde bazı özellikleri kaybolan süs
bitkilerinden kısa zamanda büyük ve sağlıklı bir birey elde etmek için uygulanır
örneğin : Picea abies Engelmannili glauca uygulaması gibi. Aşının vetasyon
periyodunda yapılması lazım gelir.
Bu suretle aşının yarasının kapanması çabuk olur. Yanaştırma metodunda Anaç ile
Damızlık bireylerin birbiri ile yapışacak yüzeyleri Kambiyum tabaklanna kadar
açılıp her ikisinin açılan yüzeyleri üst üste getirilip sıkıca bağlanır. Yaranın
hava almaması için de macunlanır.
Yarma Aşı :
Bu aşı genelde tepe seviyelerinde yapılır. Yarma aşı yapılacak ağaçlar yaslı ve
kuvvetli olmalıdır.Çiftçilerimiz bu aşıyı çok iyi bilirler.
Aşılanacak Anacın tepesi düz bir şekilde kesilir. Kesilen yüzey keskin bir
bıçakla düzeltilir ve pürüzleri giderilir. Daha sonra özel Aşı Baltası ile ve
ağaç tokmakla vurularak anaç ortasından yarılır. Aşı kalemlerinin uçları
sivriltilerek daha doğrusu inceltilerek anaçta açılan yangın karşılıklı iki
tarafına iki kalem yerleştirilir. Rafya ile bağlanıp aşı macunu sürerek yara
yerleri örtülür. Böylece aşının çabuk tutması temin edilmiş olur.
Latent döneminde Hibiscus syriacus (Ağaç hatmi) Camelia Viburnum (Karto pu)
Larix (Melez) Vitis (asma) Abies (Köknar) Cedrus (Sedir) Pinus (Çam) cinslerinin
tür ve alt türlerine uygulanır.

1 yorum:

Aahan Aahan dedi ki...

Fidanlık Kurulacak Yerin Seçimi


Kaliteli ürün üretmek için fidanlık kurulacak yerin seçimi oldukça önemli olup, bunu da ancak kaliteli fidanlarla başarabileceğimizi unutmamalıyız.

Related Posts with Thumbnails
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...